Wat kun je pingen?

Bekijk hier wat de feedback categorieën zijn, die je kan toewijzen aan je pings.

Feedback categorieën

Ping-feedback

Wat kan beter?

Ping hier bij….


Lucht, geluid, beleving

vieze lucht slechte luchtkwaliteit
saai saaie plekken om te fietsen
hinderlijk geluid hinderlijk geluid zoals draaiende motor, razend verkeer, constructiegeluiden


Oncomfortabel fietsen

te smal fietspad of fietsstrook een te smal fietspad of te smalle fietsstrook om comfortabel te kunnen fietsen
slecht wegdek oneffen wegdek of oncomfortabel materiaalgebruik op wegdek
hinderlijke regenplassen  hinderlijke plassen op de weg of op het fietspad
onduidelijke bewegwijzering onduidelijke of moeilijk leesbare bewegwijzering
onvoldoende opstelruimte onvoldoende opstelruimte bij een kruispunt
lastig parkeren moeilijk parkeren bij de bestemming (duurt te lang, te weinig plek, chaotisch)
ingewikkeld kruispunt onzekerheid om een kruispunt veilig en vlot over te steken (voorbeeld: te korte groentijd om over te steken)

Verlies van snelheid

blokkade door weggebruiker het hinderlijk blokkeren van het fietspad of de weg door andere weggebruikers waardoor je snelheid verliest
omfietsen een fietsroute die je onnodig laat omrijden
voorrangsregeling nadelig voor fiets een situatie waarvan je vindt dat je er als fietser voorrang zou moeten hebben
(te) lange wachttijd bij verkeerslicht  (te) lange wachttijd bij verkeerslicht
2 keer rood door fietsfile een extra cyclus wachten voor rood, door teveel fietsers bij verkeerslichten
overbelasting van fietspad

onduidelijke omleiding bij werken

hinder door teveel fietsers op het fietspad (niet kunnen inhalen, niet makkelijk kunnen afslaan, tragere snelheid,…)

onduidelijke en/of onlogische omleiding voor fietsers bij werken


Onveilige situaties

gevaarlijke obstakels een obstakel (vb paal) op of naast het fietspad; gevaarlijke randen naast het fietspad; gebrek aan ruimte langs het fietspad; die het voor jou gevaarlijk maken er te fietsen
onvoldoende (over)zicht onvoldoende overzicht of slechte zichtbaarheid als fietser door omgevingsfactoren (bv slechte straatverlichting, slecht geplaatst object) of door andere weggebruikers (bv slecht parkeren)
gevaarlijk wegdek een gevaarlijk wegdek door vuil, natte bladeren, glas, sneeuw, ijs, onvoldoende onderhoud
fietsen zonder licht andere fietsers zonder licht
onprettige omgeving / sfeer een onprettige omgeving met een negatieve sfeer (bv. een sociaal onveilige plek passeerde zoals agressieve mensen, blaffende honden)


Conflict met andere weggebruikers

conflict snorfiets op fietspad gevaar veroorzaakt door een snorfiets op het fietspad
geen voorrang gekregen niet verleende voorrang aan jou als fietser
openslaand portier plots openslaand autoportier wanneer jij er passeert
gevaarlijke snelheid gevaar door hoge snelheid van een andere weggebruiker
verkeersdeelnemer die door rood gaat gevaar of hinder als een andere verkeersdeelnemer door rood rijdt
tegen de richting in fietsen een andere fietser tegen de juiste richting in fietst
hinderlijk of gevaarlijk telefoongebruik hinderlijk of gevaarlijk telefoongebruik (bv. appen of bellen)
gevaarlijk kruisen of afsnijden gevaarlijk dicht kruisen of afsnijden door een andere weggebruiker


lucht, geluid en beleving

schone lucht een zeer goede luchtkwaliteit
sfeervolle plek een gezellig/sfeervolle plek bijv. een levendig plein of straat, spelende kinderen
leuke ontmoeting een leuke ontmoeting met andere weggebruikers tijdens het fietsen


Snel en comfortabel fietsen

ruim fietspad een comfortabel breed fietspad of weg
egaal fietspad een fijn egaal wegdek van het fietspad of weg zonder obstakels
prettig parkeren comfortabel/snel/dichtbij kunnen parkeren
snel groen / korte wachttijd snel groen bij verkeerslichten en/of snel over kunnen steken
prettig doorfietsen snel groen bij verkeerslichten en/of snel over kunnen steken
makkelijk inhalen

duidelijke/logische omleiding

het makkelijk kunnen inhalen van andere weggebruikers

een duidelijke en logische omleiding voor fietsers bij werken


Goed gedrag en veilig fietsen

onverwacht voorrang krijgen onverwacht voorrang krijgen door andere weggebruikers
galant/hoffelijk gedrag  galant gedrag (bijv. mooi gebaar) door een andere weggebruiker
de ruimte krijgen ruimte krijgen van een andere weggebruiker, die bewust rekening met je houdt
goed regels naleven situaties waarbij andere weggebruikers zoals fietsers zich opvallend netjes aan de regels houden
duidelijke/veilige omleiding een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers bij werken
goed onderhoud een wegdek dat goed onderhouden is: vuil geruimd, sneeuw geveegd, bladeren geveegd, gestrooid tegen gladheid
overzichtelijk(e) kruispunt / situatie een zeer overzichtelijk kruispunt en/of situatie